75'
 • Zhang Cheng Lin
 • Họ tên:Zhang Cheng Lin
 • Ngày sinh:20-01-1987
 • Chiều cao:183(CM)
 • Giá trị:0.07(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
 • Sun GuoLiang
 • Họ tên:Sun GuoLiang
 • Ngày sinh:06-02-1991
 • Chiều cao:182(CM)
 • Giá trị:0.09(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
81'
 • Roberto Siucho Neira
 • Họ tên:Roberto Siucho Neira
 • Ngày sinh:07-02-1997
 • Chiều cao:170(CM)
 • Giá trị:0.16(Triệu)
 • Quốc tịch:Peru
65'
 • Ruan Yang
 • Họ tên:Ruan Yang
 • Ngày sinh:13-12-1993
 • Chiều cao:176(CM)
 • Giá trị:0.11(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
 • Peng Peng
 • Họ tên:Peng Peng
 • Ngày sinh:24-11-2000
 • Chiều cao:185(CM)
 • Giá trị:0.09(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
 • Zhang wei
 • Họ tên:Zhang wei
 • Ngày sinh:31-03-1988
 • Chiều cao:179(CM)
 • Giá trị:0.05(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
90+8'
 • Boyuan Feng
 • Họ tên:Boyuan Feng
 • Ngày sinh:18-01-1995
 • Chiều cao:188(CM)
 • Giá trị:0.09(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
65'
 • Zhang Yudong
 • Họ tên:Zhang Yudong
 • Ngày sinh:09-09-1992
 • Chiều cao:180(CM)
 • Giá trị:0.11(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
64'
 • Bruno Batista Pereira Pires
 • Họ tên:Bruno Batista Pereira Pires
 • Ngày sinh:12-05-1992
 • Chiều cao:187(CM)
 • Giá trị:0.76(Triệu)
 • Quốc tịch:Brazil
64'
 • Hildeberto Jose Morgado Pereira
 • Họ tên:Hildeberto Jose Morgado Pereira
 • Ngày sinh:02-03-1996
 • Chiều cao:177(CM)
 • Giá trị:0.63(Triệu)
 • Quốc tịch:Cape Verde
81'
 • Cai Mingmin
 • Họ tên:Cai Mingmin
 • Ngày sinh:30-10-2000
 • Chiều cao:176(CM)
 • Giá trị:0.05(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
90'
 • Wu Fei
 • Họ tên:Wu Fei
 • Ngày sinh:02-07-1989
 • Chiều cao:185(CM)
 • Giá trị:0.09(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
 • Xiong Fei
 • Họ tên:Xiong Fei
 • Ngày sinh:21-10-1987
 • Chiều cao:182(CM)
 • Giá trị:0.02(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
60'64'
 • Yaki Yan
 • Họ tên:Yaki Yan
 • Ngày sinh:21-04-1989
 • Chiều cao:178(CM)
 • Giá trị:0.09(Triệu)
 • Quốc tịch:Đài Loan TQ
 • Zhang Xiaobin
 • Họ tên:Zhang Xiaobin
 • Ngày sinh:23-10-1993
 • Chiều cao:188(CM)
 • Giá trị:0.2(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
 • Marcos Vinicius Amaral Alves, Marcao
 • Họ tên:Marcos Vinicius Amaral Alves, Marcao
 • Ngày sinh:17-06-1994
 • Chiều cao:196(CM)
 • Giá trị:0.9(Triệu)
 • Quốc tịch:Brazil
62'
 • Rong Hao
 • Họ tên:Rong Hao
 • Ngày sinh:07-04-1987
 • Chiều cao:177(CM)
 • Giá trị:0.07(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
30'86'
 • Moses Ogbu
 • Họ tên:Moses Ogbu
 • Ngày sinh:07-02-1991
 • Chiều cao:185(CM)
 • Giá trị:0.63(Triệu)
 • Quốc tịch:Nigeria
 • Ren Hang
 • Họ tên:Ren Hang
 • Ngày sinh:23-02-1989
 • Chiều cao:182(CM)
 • Giá trị:0.18(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
72'
 • Luo Senwen
 • Họ tên:Luo Senwen
 • Ngày sinh:16-01-1993
 • Chiều cao:188(CM)
 • Giá trị:0.27(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
86'
 • Xu Haoyang
 • Họ tên:Xu Haoyang
 • Ngày sinh:15-01-1999
 • Chiều cao:180(CM)
 • Giá trị:0.09(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
 • Liu Yiming
 • Họ tên:Liu Yiming
 • Ngày sinh:28-02-1995
 • Chiều cao:190(CM)
 • Giá trị:0.16(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
 • Chen An Qi
 • Họ tên:Chen An Qi
 • Ngày sinh:04-06-1993
 • Chiều cao:188(CM)
 • Giá trị:0.07(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
 • Wang Xijie
 • Họ tên:Wang Xijie
 • Ngày sinh:14-01-1994
 • Chiều cao:185(CM)
 • Giá trị:0.07(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
81'
 • Liu Boyang
 • Họ tên:Liu Boyang
 • Ngày sinh:18-01-1997
 • Chiều cao:176(CM)
 • Giá trị:0.09(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
81'
 • Wu Yufan
 • Họ tên:Wu Yufan
 • Ngày sinh:03-11-1994
 • Chiều cao:183(CM)
 • Giá trị:0.07(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
 • Zhu Zhengrong
 • Họ tên:Zhu Zhengrong
 • Ngày sinh:11-10-1988
 • Chiều cao:183(CM)
 • Giá trị:0.07(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
 • Wang Jiajie
 • Họ tên:Wang Jiajie
 • Ngày sinh:15-11-1988
 • Chiều cao:185(CM)
 • Giá trị:0.05(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
65'
 • ahap Aniwar
 • Họ tên:ahap Aniwar
 • Ngày sinh:14-05-2000
 • Chiều cao:168(CM)
 • Giá trị:0.05(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
 • Zhang Chen
 • Họ tên:Zhang Chen
 • Ngày sinh:21-03-1996
 • Chiều cao:175(CM)
 • Giá trị:0.02(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
65'
 • Yuhao Liu
 • Họ tên:Yuhao Liu
 • Ngày sinh:14-05-1994
 • Chiều cao:182(CM)
 • Giá trị:0.02(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
75'
 • Yi Liu
 • Họ tên:Yi Liu
 • Ngày sinh:26-01-1997
 • Chiều cao:176(CM)
 • Giá trị:0.14(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
 • Wei Lai
 • Họ tên:Wei Lai
 • Ngày sinh:02-01-1997
 • Chiều cao:178(CM)
 • Giá trị:0.11(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
 • Gong Chunjie
 • Họ tên:Gong Chunjie
 • Ngày sinh:02-08-1998
 • Chiều cao:174(CM)
 • Giá trị:0.09(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
Dự bị
 • Duan Yunzi
 • Họ tên:Duan Yunzi
 • Ngày sinh:24-01-1995
 • Chiều cao:177(CM)
 • Giá trị:0.09(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
86'
 • Deng Zhuo Xiang
 • Họ tên:Deng Zhuo Xiang
 • Ngày sinh:24-10-1988
 • Chiều cao:182(CM)
 • Giá trị:0.07(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
62'
 • Sang Yifei
 • Họ tên:Sang Yifei
 • Ngày sinh:18-02-1989
 • Chiều cao:175(CM)
 • Giá trị:0.09(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
72'
 • Nie AoShuang
 • Họ tên:Nie AoShuang
 • Ngày sinh:16-01-1995
 • Chiều cao:180(CM)
 • Giá trị:0.09(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
 • Yang Kuo
 • Họ tên:Yang Kuo
 • Ngày sinh:08-01-1993
 • Chiều cao:183(CM)
 • Giá trị:0.11(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
 • Liu Yue
 • Họ tên:Liu Yue
 • Ngày sinh:14-09-1997
 • Chiều cao:176(CM)
 • Giá trị:0.14(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
 • Zhou Liao
 • Họ tên:Zhou Liao
 • Ngày sinh:14-01-1989
 • Chiều cao:184(CM)
 • Giá trị:0.05(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
 • Zhang WenTao
 • Họ tên:Zhang WenTao
 • Ngày sinh:14-04-1993
 • Chiều cao:189(CM)
 • Giá trị:0.07(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
 • Geng Xiao Feng
 • Họ tên:Geng Xiao Feng
 • Ngày sinh:15-10-1987
 • Chiều cao:191(CM)
 • Giá trị:0.09(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
88'86'
 • Xu Yue
 • Họ tên:Xu Yue
 • Ngày sinh:10-11-1999
 • Chiều cao:173(CM)
 • Giá trị:0.11(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
 • Lv Hai Dong
 • Họ tên:Lv Hai Dong
 • Ngày sinh:11-01-1992
 • Chiều cao:180(CM)
 • Giá trị:0.07(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
 • Caysar Adiljan
 • Họ tên:Caysar Adiljan
 • Ngày sinh:03-06-1999
 • Chiều cao:170(CM)
 • Giá trị:0.07(Triệu)
 • Quốc tịch:Trung Quốc
Dự bị

Thống kê kỹ thuật

 • 8 Phạt góc 5
 • 3 Phạt góc nửa trận 2
 • 2 Thẻ vàng 3
 • 4 Số lần sút bóng  5
 • 2 Sút cầu môn 3
 • 80 Tấn công 77
 • 51 Tấn công nguy hiểm 40
 • 2 Sút ngoài cầu môn 2
 • 60% TL kiểm soát bóng 40%
 • 61% TL kiểm soát bóng(HT) 39%

Dữ liệu đội bóng

Đội nhà 3 trận gần nhất Đội khách Đội nhà 10 trận gần nhất Đội khách
1.3Ghi bàn1.71.7Ghi bàn2.1
2Mất bàn11.1Mất bàn0.5
9.7Bị sút cầu môn10.76.8Bị sút cầu môn9.1
4.3Phạt góc3.74.5Phạt góc4.7
2.3Thẻ vàng1.72.7Thẻ vàng2.1
59.5%TL kiểm soát bóng54%55%TL kiểm soát bóng53.9%
Kunshan FCTỷ lệ ghi/mất bàn thắngWuhan three town
 • 30 trận gần nhất
 • 50 trận gần nhất
 • Ghi bàn
 • Mất bàn
 • 9
1~15
 • 10
 • 11
1~15
 • 9
 • 14
16~30
 • 18
 • 14
16~30
 • 13
 • 27
31~45
 • 19
 • 14
31~45
 • 4
 • 16
46~60
 • 12
 • 26
46~60
 • 13
 • 12
61~75
 • 13
 • 2
61~75
 • 27
 • 20
76~90
 • 25
 • 29
76~90
 • 31

Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)

HT/FTKunshan FC(43 Trận đấu)Wuhan three town(28 Trận đấu)
Đội nhàĐội kháchĐội nhàĐội khách
HT thắng/FT thắng4779
HT hòa/FT thắng3422
HT thua/FT thắng0010
HT thắng/FT hòa2101
HT hòa/FT hòa5211
HT thua/FT hòa2310
HT thắng/FT thua0011
HT hòa/FT thua3300
HT thua/FT thua2210