Nicaragua Cup  
     
Số liệu thống kê kỹ thuật
3 trận/10 trận gần đây   3 trận/10 trận gần đây
0.3/1Ghi bàn2.3/1.6
0.3/0.4Mất bàn1/1.5
13.3/6.6Bị sút cầu môn10.7/9
3.3/3.9Phạt góc6.3/6.4
2/2.3Thẻ vàng2.3/2.1
53%/56.5%TL kiểm soát bóng53%/53%
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng30 trận gần đây50 trận gần đây
Chủ ghi bànChủ mất bàn thắngThời gian ghi bànKhách ghi bànKhách mất bàn thắng
13%10%1~159%10%
22%14%16~3013%16%
13%25%31~4518%21%
16%17%46~6013%16%
16%17%61~7527%6%
16%14%76~9016%28%