Mans World University Football Tournament  
      
Số liệu thống kê kỹ thuật
3 trận/10 trận gần đây   3 trận/10 trận gần đây
1/2.5Ghi bàn2/1.9
2/1.4Mất bàn1/1.5
9.5/5.2Bị sút cầu môn12.5/8.3
3.5/4.2Phạt góc7.5/5.1
1.5/1.8Thẻ vàng3.5/2.4
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng30 trận gần đây50 trận gần đây
Chủ ghi bànChủ mất bàn thắngThời gian ghi bànKhách ghi bànKhách mất bàn thắng
12%10%1~158%21%
12%13%16~3016%8%
22%13%31~4519%21%
6%10%46~6011%4%
22%6%61~758%17%
24%46%76~9036%26%